Ediční plán

V budoucnu máme v úmyslu realizovat podle případného zájmu následující vybrané tituly. Uvedené pořadí neznamená pořadí vydávání, ani fakt, že titul bude skutečně vydán. Jedná se jen o ukázku témat, která již máme téměř zpracovaná. Na druhou stranu můžeme dle našeho uvážení zařadit k realizaci tituly zde neuvedené.
Tyto tituly prosím neobjednávejte ani předběžně. Informace k právě plánovanému vydání najdete vždy v sekci Připravujeme. Máme v zásobě spoustu zajímavých témat z oblasti prvorepublikové armády, výcvikových prostorů, bunkrů, vojenské železnice, četnictva a dalších.

image

Vlakové transporty Wehrmachtu v Protektorátu
(1.díl)


Dvoudílná podrobná studie se jako první u nás zabývá dosud nepublikovaným a opomíjeným tématem o organizačním, provozním a technickém pozadí přepravy německé branné moci na tratích protektorátních Českomoravských drah v letech 1939-45.

Práce těží výhradně z nezpracovaných archivních pramenů a podle toho je její obsah tématicky členěn. V úvodu je pojednáno o významu železnic pro podporu válečného úsilí Německa a o organizaci německých vojenských přepravních záležitostí. Dále jsou nastíněny vztahy mezi protektorátní železnicí a německou brannou mocí vzhledem k instradaci vlakových transportů, tedy mezi instradačními kancelářemi L, zmocněnci Říšských drah a vojenskými přepravními velitelstvími. Důraz je kladen na popis německých snah o maximální exploataci protektorátního železničního potenciálu.

V nejrozsáhlejší kapitole jsou na základě dochovaných směrnic ředitelství drah Praha a Plzeň a torzovitých rozkazů zmocněnců Říšských drah popsány provozní aspekty přepravy vlakových transportů do nejmenších podrobnost, například rozdělení a označování transportů, objednávky vozů a jejich přistavování, jednotné vlakové soupravy pro přepravu vojska, nakládací pomůcky, povinnosti železničních zaměstnanců, záležitosti utajení, korespondence atd.

Další významná část se věnuje tzv. SF vlakům, svého času nejrozsáhlejší specializované železniční dopravní síti pro rychlou přepravu německých vojáků ze všech evropských bojišť do zázemí a zpět. Text je doplněn několika desítkami nikdy nepublikovaných fotografií pořízených soukromě německými vojáky, které někdy velmi expresivně dokumentují všední život kolem vlakových transportů, jimiž začínaly všechny pozemní bitvy 2. světové války. V neposlední řadě jsou součástí knihy přehledně zpracované tabulkové přehledy, náčrty, mapy a citace dobových dokumentů, které přispívají k maximální plasticitě prezentovaných poznatků.

image

Vlakové transporty Wehrmachtu v Protektorátu
(2.díl)


Druhý díl studie o vojenské vlakové dopravě v Protektorátu se bude věnovat ve své technické části německým vojenským drážním stavbám na našem území, válečným lokomotivám a vozovému parku, jakožto i německé vozové výstroji. Asi největším lákadlem bude přetisk u nás téměř neznámé německé vojenské drážní příručky o vystrojování vozů Říšských drah "MERKBLATT ÜBER DIE AUSRÜSTUNG VON GÜTERWAGEN FÜR WEHRMACHTTRANSPORTE".
Bohatě ilustrovaná příručka názorně ukazuje vystrojení vozů řady G, Rs a Om pro přepravu vojáků, koní, polních kuchyní i úpravu vozů na vozy protiletadlové.
Nechybí ani kompletní statistiky vlakových transportů v podobě projetých nápravových kilometrů a přistavených vlakových náležitostí, směrnice pro vlakovou dopravu při leteckém ohrožení, výběr nejzajímavějších provozních incidentů (požáry, úmrtí, nehody, poškozování vojenských zásilek), střežení protektorátních tratí a sabotáže.