Vyšlo

Naším hlavním vydavatelským produktem je edice Bílá místa historie – neznámé kapitoly vojenství a techniky. Dosud jsme realizovali tyto svazky:

BMH 13: Příručka o zacházení s třaskavinami

image

Publikace přináší úplný přepis dobového předpisu pro četnictvo z roku 1921. Kniha je určena především zájemcům o pyrotechnickou problematiku Československa mezi světovými válkami. Předpis je nutno chápat jako badatelskou pomůcku pro seznámení se s dobovými pyrotechnickými reáliemi, se kterými mohl přijít čs. četník do styku při mírové službě. Cenná jsou zejména dobová vyobrazení pyrotechnických prostředků používaných mimo armádu.

Ukázky: 1 2

Specifikace: vyšlo 8.2. 2024, náklad 200 výtisků, formát A5, 32 stran, měkká sešitová vazba, vyobrazení: 25 obrázků.

Volných výtisků k zakoupení: 174
Cena: 95 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

3. doplněk BMH 7: Nauka o pušce vz. 33

image

Publikace přináší úplný přepis dobového předpisu pro finanční stráž z roku 1937. Kniha je určena především sběratelům a aktivním střelcům z této pušky. Je tedy vhodným doplňkem k publikaci BMH 7: Pušky a bodáky vz. 24. Čtenář zde nalezne všechny potřebné technické informace ke zbrani, například popis všech hlavních součástí, rozebírání a skládání pušky, závady při střelbě, péči a opravy pušek atd.)

Ukázky: 1 2 3 4 5

Specifikace: vyšlo 4.11. 2021, náklad 200 výtisků, formát A5, 72 stran, měkká brožovaná vazba, vyobrazení: 14 obrázků, 7 tabulek. 1. dotisk 50 ks vyšel 23.3. 2022, 2. dotisk 50 ks vyšel 19.1. 2023

Volných výtisků k zakoupení: 21
Cena: 185 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

BMH 12: Za linií. Prostor hraničářského pluku 4. Část I: kasárny

image

Knižní série Za linií seznamuje čtenáře s problematikou nebojových staveb, umístěných do týlu bojové linie československého opevnění na Ostravsku a Opavsku. Tento prostor byl svěřen k obraně primárně hlučínskému hraničářskému pluku 4.
Kromě samotných pevnostních objektů měla tato jednotka v kritickém září 1938 k dispozici například část velitelských objektů, výrazně rozpracovanou kabelovou síť, nezbytnou pro vzájemnou komunikaci mezi nimi a v neposlední řadě dvojici nově vybudovaných hraničářských kasáren.
Právě kasárnám v Koblově a Hlučíně, rozestavěným, avšak nedostavěným kasárnám v Hrabyni nebo rozsáhlému areálu opavských Masarykových kasáren, postavených ještě za dob Rakouska-Uherska, je věnována tato publikace.
Kromě výše zmiňovaného systému vojenských ubikací se však čtenář v knize seznámí i se stavbami, které hlučínští hraničáři využívali v době, kdy ještě neměli k dispozici své nově budované kasárenské komplexy, nebo objekty, kam naopak ustupovalo po záboru československého pohraničí.


Ukázky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Specifikace: vyšlo 28.10. 2019, náklad 300 výtisků, formát A5, 186 stran, měkká brožovaná vazba, vyobrazení: 159 obrázků. 1. dotisk 50 ks vyšel 8.2. 2024.

Volných výtisků k zakoupení: 32
Cena: 295 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

BMH 11: Zdravotní vlak Československého Červeného kříže

image

Publikace přináší stručný technický popis zvláštního zdravotního vlaku Československého Červeného kříže z roku 1924, který byl určen pro zvládání civilních katastrof a v případě války jej měla československá armáda používat jako nemocniční vlak. Pro nezájem armády byl vlak počátkem 30. let zrušen a zapomenut. Značná část publikace je tvořena unikátními dobovými fotografiemi interiérů jednotlivých vozů a jejich půdorysnými náčrty.


Ukázky: 1 2

Specifikace: vyšlo 27.8. 2019, náklad 200 výtisků, formát A5, 40 stran, měkká brožovaná vazba, vyobrazení: 34 obrázků. 1. dotisk 50 ks vyšel 8.2. 2024.

Volných výtisků k zakoupení: 34
Cena: 120 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

2. doplněk BMH 7: Nauka o vzduchovce vz. 35

image

Publikace přináší doslovný dobový přepis vojenského předpisu k ovládání vzduchovky vz. 35, která byla výcvikovou zbraní československé armády koncem 30. let.

Ukázky: 1 2

Specifikace: vyšlo 27.8. 2019, náklad 200 výtisků, formát A5, 36 stran, měkká brožovaná vazba, vyobrazení: 16 obrázků. 1. dotisk 50 ks vyšel 10.1. 2022, 2. dotisk 50 ks vyšel 19.1. 2023, 3. dotisk 50 ks vyšel 15.11. 2023

Volných výtisků k zakoupení: 52
Cena: 150 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

BMH 10: Zapomenuté střípky z historie československé armády 1918 - 1939 (1.)

image

Jubilejní 10. svazek edice BMH je vydáván při příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Jde o minisborník příspěvků o zcela zapomenutých událostech či technických zajímavostech prvorepublikové československé armády. Obsahuje 2 delší studie, 15 článků a 5 rozsáhlejších citací dobových dokumentů. Tématický záběr příspěvků je velmi široký: Od vojenské propagandy přes různé nehody a incidenty při leteckém, ženijním a tankovém výcviku až po mnohdy bizarní nerealizované návrhy výzbroje a výstroje. Díky podrobnému ozdrojování je sborník vítanou badatelskou pomůckou pro další studium v okrajových tématech čs. vojenské historie.

Sborník také přináší velké množství dosud nepublikovaných dobových fotografií ze soukromých sbírek.

Ukázky: 1 2 3 4 5 6 7

Specifikace: vyšlo 4.12. 2018, náklad 300 výtisků, formát A5, 141 stran, měkká brožovaná vazba, vyobrazení: 71 obrázků

Volných výtisků k zakoupení: VYPRODÁNO
Cena: 180 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

Doplněk k BMH 7: Nauka o pušce vz. 24

image

Publikace přináší úplný přepis dobového vojenského předpisu D-XIII-1b z roku 1927. Kniha je určena především sběratelům a aktivním střelcům z této pušky. Je tedy vhodným doplňkem k publikaci BMH 7: Pušky a bodáky vz. 24. Čtenář zde nalezne všechny potřebné technické informace ke zbrani, například popis všech hlavních součástí, rozebírání a skládání pušky, závady při střelbě, péči a opravy pušek atd.)

Původní obrazovou přílohu doplňuje malé fotogalerie československé pěchoty.

Ukázky: 1 2 3 4 5 6

Specifikace: vyšlo 21.3. 2018, náklad 300 výtisků, formát A5, 81 stran, měkká brožovaná vazba, vyobrazení: 33 fotografií a 4 tabulky. 1. dotisk 50 ks vyšel 10.8. 2020, 2. dotisk 50 ks vyšel 3.9. 2020, 3. dotisk 50 ks vyšel 24.2. 2022, 4. dotisk 50 ks vyšel 19.1. 2023, 5. dotisk 50 ks vyšel 15.11. 2023

Volných výtisků k zakoupení: 28
Cena: 190 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

BMH 9: S dělostřelci na Sibiři a kolem světa

image

Publikace je výsledkem soukromého rodinného bádání o bojové anabázi Františka Krejcara, dělostřelce a zdravotního poddůstojníka československých legií v Rusku. Na základě několikaletého shromažďování a studování archivních dokumentů vznikl jakýsi "deník" 6. baterie 2. československé brigády a 4. baterie 3. pluku lehkého dělostřelectva, den po dni, od založení v roce 1917 až do návratu domů v roce 1920.

Ukázky: 1 2 3 4 5

Knihu zakoupily:
Národní knihovna Praha, Moravská zemská knihovna Brno, Vědecká knihovna Olomouc, Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice, Studijní a vědecká knihovna Plzeň, Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava, Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, badatelna Vojenského historického archivu, Městská knihovna Praha, Městská knihovna Kolín, Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm, Obecní knihovny: Hamr, Boskovice, Boharyně, Kočí, Háj ve Slezsku, Valašské Klobouky, Boršice, Měnín, Šardice

Specifikace: vyšlo 26.1. 2018, náklad 150 výtisků, formát A5, 123 stran, měkká brožovaná vazba, vyobrazení: 31 fotografií.

Volných výtisků k zakoupení: vyprodáno
Cena: 180 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

BMH 8: Zastřené úkryty pro kulomety

image

Brožura stručně popisuje podobu tzv. zastřených úkrytů pro čs. kulomety vz. 24 a 26. Šlo o zvláštní druh dřevozemních palebných stanovišť pro překvapivé palebné přepady z bezprostřední blízkosti. Jejich výrobou a budováním byly od roku 1937 pověřeny téměř všechny pěší pluky čs. armády. Publikace přináší podrobné vícepohledové nákresy obou druhů úkrytů s malou fotogalerií čs. pěchoty.

Ukázky: 1 2 3

Knihu zakoupily:
Národní knihovna Praha, Moravská zemská knihovna Brno, Vědecká knihovna Olomouc, Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice, Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava, Městská knihovna Praha, badatelna Vojenského historického archivu

Specifikace: vyšlo 14.12. 2017, náklad 200 výtisků, formát A5, 36 stran, měkká sešitová vazba, vyobrazení: 21 fotografií, 8 nákresů. 2. upravené vydání 200 ks vyšlo 8.2. 2024.

Volných výtisků k zakoupení: 183
Cena: 95 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

BMH 7: Pušky a bodáky vz. 24

image

Jedním z výrazných symbolů československého vojáka první republiky byla bezesporu puška vzor 24. Šlo o úspěšnou adaptaci Mauserovy konstrukce, jejíž meziválečná výroba ve Zbrojovce Brno se realizovala v desetitisícových sériích nejen pro československou armádu, ale i pro export a výroba pro zahraniční zákazníky pokračovala i po zániku Československa až do roku 1942. Je proto s podivem, že této významné pěchotní zbrani naše historiografie dosud nevěnovala odpovídající pozornost, vyjma dílčích pojednání v rámci jiných publikací zabývajících se čs. pěchotními zbraněmi v obecnějších souvislostech.
Tento dluh splácí autor Jan Šmíd svoji úzce zaměřenou monografií, která vznikala téměř deset let usilovným vytěžováním bývalého podnikového archivu Zbrojovky Brno a písemností dělostřeleckého a zbrojního odboru MNO. Práce staví především na dosud nepublikovaných dokumentech, díky nimž se podařilo velmi podrobně rekonstruovat objednávky, výrobu, dodávky a přejímky pušek a bodáků vz. 23, 24, a 33 pro tři nejvýznamnější odběratele do roku 1945, tj. československou, rumunskou a německou armádu.
Součástí studie jsou i kapitoly věnované historii Československé zbrojovky a. s., Brno a celkové problematice zbrojní výroby v tomto podniku v letech 1919–1945. Zde je věnován prostor i exportům pušek do zahraničí a praktikám, které zástupci Zbrojovky používali v zájmu úspěšného uzavření obchodu.
Nedílnou součástí studie je rozsáhla dokumentární příloha, kterou tvoří doslovné přepisy dobových dokumentů – interní zbrojovácká komunikace s vojenskou správou, cestovní zprávy, posudky, aktové noticky, hlášení, výnosy a objednávky MNO, čímž přispívají k dokreslení dobové zbrojařské atmosféry.

Ukázky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Knihu zakoupily:
Vědecké a krajské knihovny Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Kladno
Městské a obecní knihovny Praha
Jiné instituce: Badatelna Vojenského historického archivu, Slezské zemské muzeum, Západočeské muzeum Plzeň, Východočeské muzeum Pardubice

Specifikace: vyšlo 11.10. 2016, náklad 300 výtisků, formát A5, 372 stran + 32 stran zvláštní fotopřílohy, brožovaná vazba, vyobrazení: 106 fotografií, 3 nákresy. 1. dotisk 50 ks vyšel 4.11. 2016, 2. dotisk 50 ks vyšel 23.11. 2016, 3. dotisk 50 ks vyšel 21.12. 2016, 4. dotisk 50 ks vyšel 17.2. 2017, 5. dotisk 50 ks vyšel 26.7. 2017, 6. dotisk 50 ks vyšel 19.9. 2017, 7. dotisk 50 ks vyšel 21.3. 2018, 8. dotisk 100 ks vyšel 10.8. 2020, 9. dotisk 50 ks vyšel 4.11. 2021, 10. dotisk 50 ks vyšel 24.2. 2022, 11. dotisk 50 ks vyšel 19.1. 2023, 12. dotisk 50 ks vyšel 15.11. 2023

Volných výtisků k zakoupení: 38
Cena: 450 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

BMH 6: Vojáci Švejkova pluku

image

Vzpomínky chotýčanských vojáků na Velkou válku jsou vedle všech publikovaných osobních deníků poměrně unikátní tím, že se jedná o ucelený soubor výpovědí všech mužů z jedné konkrétní vesnice. Zásluhu na tom měl tehdejší kronikář obce Adolf Šulista, který ve 20. letech vzpomínky zaznamenal. Většina zdejších mužů prošla válku v řadách budějovického 91. pěšího pluku, širší veřejnosti známého díky Haškovu románu Osudy dobrého vojáka Švejka.


91. pěšího pluku se týká i druhá část publikace, ve které si podrobně popíšeme zásah pluku v jihočeském pohraničí koncem roku 1918, kdy se němečtí obyvatelé pokusili odtrhnout pohraniční oblasti od nové republiky. Třetí část je věnována pietním památkám a válečným hrobům z období 1. světové války na Českobudějovicku. Databázím vojenských hrobů a badatelům dosud unikala existence velkého vojenského pohřebiště v Českých Budějovicích. Tato publikace vrací jména více než 1300 vojákům, jejichž křížky a náhrobky byly odstraněny v 60. a 70. letech minulého století.

Ukázky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Knihu zakoupily:
Vědecké a krajské knihovny Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Kladno, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové
Městské a obecní knihovny Praha, Prachatice, Český Krumlov, Vyšší Brod, Sázava, Neznašov, Dřešín
Jiné instituce: Badatelna Vojenského historického archivu, Národní archiv, Slezské zemské muzeum

Specifikace: vyšlo 8.4. 2016, náklad 300 výtisků, formát A5, 172 stran, brožovaná vazba, vyobrazení: 71 fotografií, 2 nákresy.

Volných výtisků k zakoupení: vyprodáno
Cena: 190 Kč / ks

BMH 5: Pozorovatelny Civilní obrany. Výstavba v Československu v letech 1951-1989

image

Bez nadsázky lze říci, že jedinými vojenskými stavbami, které dosud nebyly na našem území patřičně zdokumentovány, jsou pozorovatelny bývalé Civilní obrany. Poválečné Československo vybudovalo několik desítek těchto nenápadných objektů v rámci příprav na jadernou válku, jejíž účinků by se mu jako řádnému členu socialistického tábora míru po zásluze v hojné míře dostalo.


Jiří Doupal je známý bunkrolog, který se o pozorovatelny zajímá od roku 2004. Jako jediný v České republice dnes provozuje unikátní „pevnostní“ muzeum v bývalé pozorovatelně CO v Přerově-Dluhonicích, nyní plně zrekonstruované a vybavené. Je tedy skutečně tím nejpovolanějším, aby mohl toto dosud opomíjené téma, představující další z bílých míst naší historie, systematicky zpracovat. Po osmi letech usilovného bádání a náročných terénních průzkumů je konečně na světě rozsáhlá studie, která vyčerpávajícím způsobem prezentuje do nejmenších podrobností vše o původu a typologii pozorovatelen (vč. atypických staveb), technických aspektech jejich vzniku, vnitřním vybavení, jakož i o způsobu využití a činnosti v možném konfliktu.


Publikace tak důsledně vyvrací nepřeberné množství tradovaných bunkrologických omylů, jichž je - především internet - plný, neboť dosavadní poznatky na internetu publikované jsou založeny spíše na domněnkách a fámách. Výraznou předností synteticky pojaté publikace je, že téměř polovina rozsahu je tvořena obrazovou přílohou, v nichž např. nechybí na tři desítky detailních axonometrických náčrtů objektů v řezu, pořízených při terénních průzkumech.

Oficiální upoutávka

Ukázky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Knihu zakoupily:
Vědecké a krajské knihovny Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Kladno, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové
Městské a obecní knihovny Praha, Kolín, Rosice, Havířov, Přerov, Neznašov
Jiné instituce: Badatelna Vojenského historického archivu, Národní archiv, Muzeum Komenského Přerov, Oblastní muzeum Děčín, Národní archiv, Slezské zemské muzeum

Specifikace: vyšlo 26.11. 2015, náklad 200 výtisků, formát A5, 270 stran, brožovaná vazba, vyobrazení: 189 fotografií, 61 nákresů. 14.1. 2016 realizován 1. dotisk 50 ks, 31.3. 2016 realizován 2. dotisk 50 ks. 11.10. 2016 realizován 3. dotisk 50 ks. 4. dotisk 50 ks vyšel 15.11. 2023

Volných výtisků k zakoupení: 13
Cena: 350 Kč / ks (+ poštovné 90 Kč)

BMH 4: Zvláštní vlak HVOA

image

Štábní vlaky patřily v první polovině 20. století k celkem běžné výzbroji všech světových armád. Je ale naprosto neznámým faktem, že i prvorepubliková čs. branná moc plánovala pro svého hlavního velitele, armádního generála Ludvíka Krejčího, nechat v případné válce zřídit zvláštní vlak jako záložní mobilní velitelské stanoviště. Tímto úkolem byly v letech 1934- 1938 pověřeny Československé státní dráhy, které jej svědomitě vyřešily. Díky neblahým mnichovským událostem však vlak nikdy neopustil brány železničních dílen v Bubnech a jen proto mohl být dokonale zapomenut. Z nemnoha dochovaných, svého času přísně tajných spisů, se podařilo rekonstruovat chronologický přehled nejdůležitějších okamžiků relativně krátké existence tohoto vlaku. Ten sestával ze salonního vozu určeného původně pro barona Rothschilda, jednoho vozu řady ABa, dvou vozů řady Ca adaptovaných jako pracovní a konečně nejzajímavějším vozem byl vůz řady CDa, adaptovaný pro vojenskou radiostanici. Publikace přináší náhled na technická řešení adaptačních prací s příslušnými nákresy vnitřních dispozic vozů.

Obsah: Náhled zde

Knihu zakoupily:
Vědecké a krajské knihovny Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Ústí nad Labem
Městské a obecní knihovny Praha, Jablonné n. Orlicí, Nové Město n. Metují, Brumov-Bylnice
Jiné instituce: Badatelna Vojenského historického archivu, Národní muzeum, Ústřední tech. knihovna dopravy, Železniční muzeum ČD, Národní archiv

Specifikace: vyšlo 11.6. 2015,  náklad 150 výtisků, formát A5, 106 stran, brožovaná vazba, vyobrazení: 11 fotografií, 9 nákresů.

Volných výtisků k zakoupení: vyprodáno
Cena: 150 Kč / ks

BMH 3: Lazarettzug Nr. 751
Sanitní vlak jako dar protektorátní vlády Vůdci Adolfu Hitlerovi k narozeninám v dubnu 1942.

image

Brožura ve zhuštěné formě shrnuje dostupné torzovité archivní materiály ke vzniku, složení a podobě nemocničního vlaku Českomoravských drah, který byl v jednom z nejtěžších údobí českého národa v roce 1942 poníženě věnován z rozhodnutí protektorátní vlády Adolfu Hitlerovi.Jsou stručně nastíněny okolnosti zřízení prvního sanitního vlaku v roce 1940, jehož předání se nakonec neuskutečnilo, dále osudy po jeho rozpuštění a okolnosti zřízení druhého sanitního vlaku v roce 1942. Jsou uvedeny drobnosti z předání vlaku, ukázky z protektorátního tisku, celkový inventární seznam operačního a lékařského vybavení, dvoupohledové skicy jednotlivých vozů řady Ce, Dd, Az adaptovaných dle bývalého čs. předpisu S-I-4f pro převoz raněných, jako operační, kuchyňské a skladištní vozy, ze kterých je patrno jejich vnitřní uspořádání. Největším lákadlem je 20 originálních dobových fotografiíi sanitního vlaku, pořízenýchi v dubnu 1942 jako fotoalbum, které bylo součástí daru A. Hitlerovi.

Obsah: 1) Úvod. 2) Zdravotnická služba německé armády 1939-1945. 3) Stručná historie lazaretních vlaků. 4) Rok 1940: Zřízení prvního lazaretního vlaku pro Adolfa Hitlera. 5) Odstrojení prvního lazaretního vlaku a návrhy na jeho využití. 6) Rok 1942: Zřízení druhého lazaretního vlaku pro Adolfa Hitlera. 7) Oslavy narozenin Vůdce v Protektorátu. 8) Slavnostní předání lazaretního vlaku 20.4. 1942. 9) Střípky z dalšího osudu. 10) Inventář lekářského vybavení. 11) Fotografie vlaku z alba pro Adolfa Hitlera. 12) Nákresy vozů. 13) Prameny a literatura.

Specifikace: vyšlo 18. 7. 2014, náklad 100 výtisků, formát A5, 52 stran (vč. obálky), křídový papír, měkká sešitová vazba, vyobrazení: 26 fotografií, 9 nákresů. 

Volných výtisků k zakoupení: vyprodáno
Cena: 85 Kč / ks

BMH2: Poštovní holubi československé armády 1918-1938

image

V pořadí druhá brožura z edice BMH ve zhuštěné formě shrnuje dostupné archivní materiály k vojenskému využití poštovních holubů v předmnichovské armádě. Základem obsahu je upravený přepis vojenského předpisu T-II-6b z roku 1923, doplněný ukázkami dobové spisové agendy telegrafních praporů, vojenské holubářské školy aj. k výcvikové holubářské činnosti. Závěrem je nastíněn příklad výcviku převozného holubníku dle dobových záznamů z vojenského cvičiště v Milovicích. Text je doplněn kresbami a náčrty holubářské výstroje a fotografiemi. (První vydání vyšlo pro nekomerční účely).

Obsah: 1) Místo úvodu. 2) Historický exkurs - poštovní holubi ve vojenství. 3) Upravený přepis vojenského předpisu T-II-6b. 4) Ukázky dobové dokumentace k výcviku holubů. 5) Příklad konkrétní činnosti převozného holubníku.

Specifikace: 1. vydání vyšlo 20. 11. 2013, náklad 175 výtisků, formát A5, 46 stran (vč. obálky), křídový papír, měkká sešitová vazba, vyobrazení: 3 kresby, 9 schémat, 1 fotografie.
2. vydání vyšlo 18.7.2014, náklad 30 výtisků, formát A5, 44 stran (vč. obálky), křídový papír, měkká sešitová vazba, vyobrazení: 3 kresby, 9 schémat, 3 fotografie.

Volných výtisků k zakoupení: vyprodáno (2. vydání)
Cena: 85 Kč / ks

BMH1: Posádková střelnice ČSLA Klášterec

image

Na základě získaných vzpomínek a terénního průzkumu přináší tato brožurka zhuštěný pohled na podobu a fungování posádkové střelnice ČSLA v Klášterci u Vimperka z přelomu 80. a 90. let doplněných velkým množstvím tajně pořízených fotografií ze střelnice v polovině 80. let a situačním plánem střelnice dle výsledků terénního průzkumu. Jedná se o první titul z edice BMH (vydáno pro nekomerční účely, publikace vznikla z popudu bývalých příslušníků ČSLA a AČR, kteří na této střelnici cvičili nebo byli zaměstnáni).

Obsah: 1) Úvod. 2) Popis hlavních částí střelnice. 3) Terče a cvičné střelby. 4) Terčová zařízení. 5) Z vyprávění obsluhy střelnice v 80. letech. 6) Utajované fotografie z 80. let. 7) Fotogalerie střelnice z roku 2007

Specifikaceb: vyšlo 5. 8. 2013, náklad 100 výtisků, formát A5, 26 stran (vč. obálky), křídový papír, měkká sešitová vazba, vyobraze-ní: 24 dobových fotografií, 11 současných fotografií, 1 plánek.

Volných výtisků k zakoupení: vyprodáno
Cena: 50 Kč / ks