O nás

Malé, nezávislé a specializované nakladatelství Brigadýr vzniklo v roce 2013, jako další ze zájmových činností provozovatele vojensko-historického webu www.brigadyr.net, který byl založen v roce 2005. Provozovatel a majitel webu je sběratelem dobových vojenských pohlednic, modelář, bunkrolog a nadšený soukromý badatel vojenské historie, příležitostně publikující v současných populárně oddechových military periodikách (přehled bibliografie naleznete zde). Během své činnosti došel k dvěma poznáním. Za prvé, že existují mnohá zapomenutá či dosud neprobádaná témata, zejména z naší vojenské historie. Za druhé, že je celkem obtížné je prosadit v patřičném rozsahu do zajetého soukolí současného publikačního prostředí.

Po zralé úvaze tak bylo založeno nakladatelství Brigadýr, které je primárně určeno k vydávání autorské edice Bílá místa historie, nicméně je do budoucna otevřeno jak rozšíření své působnosti a možnostem spolupráce s dalšími autory, tak i vydávání samostatných titulů většího stránkového i obrazového rozsahu v podobě knižní tvorby.

  • Bílá místa historie
    Důvodem vzniku této experimentální edice je snaha dostupnou formou zpřístupnit výsledky soukromého zájmového badatelského úsilí v úzce zaměřených tématech vojenství a techniky, která jsou mainstreamovými periodiky pokládána za okrajová, nebo by naopak nebylo možné rozsah těchto témat smysluplnou formou zestručnit na běžný časopisecký článek. Klademe si tak za cíl zveřejnit jen taková témata, která dosud nebyla žádnou formou publikována, nebo byla zpracována jen velice stručně, nebo vůbec. Chceme tudíž čerpat v prvé řadě z archivních pramenů a zachycených vzpomínek.
Navzdory velkému nadšení z bádání a psaní zůstáváme realisty. Našemu vydavatelskému záměru odpovídá i forma realizovaného výstupu. Protože lze předpokládat, že okrajová, přesto však zajímavá, témata budou mít úzkou čtenářskou základnu, byl prvotní důraz kladen na obsah a až poté na formu. Jinými slovy, pro začátek jsme zvolili cestu nízkonákladových, graficky jednoduchých, avšak vkusných sešitových brožurek, abychom skutečným zájemcům a fanouškům zprostředkovali jinak stěží dostupné informace.